Uit het water, in het tapijt

Uit het water, in het tapijt

Uit het water, in het tapijt

Restproduct kalk wordt waardevolle grondstof

Tussen de Brabantse tapijtfabrikant Desso en twee drinkwaterwaterbedrijven is een opmerkelijke chemie ontstaan. Letterlijk en figuurlijk. De nieuwe Transitions collectie tapijttegels van Desso is namelijk voorzien van een 'EcoBase' tapijtrug waarin kalk is verwerkt die afkomstig is van de drinkwaterproductie.

De bedrijven vonden elkaar via de Reststoffenunie, een samenwerkingsverband waarin de Nederlandse drinkwaterbedrijven er aan werken om reststoffen een nuttige bestemming te geven. Dat sloot uitstekend aan bij de cradle-to-cradle filosofie van Desso waarmee het bedrijf wil bijdragen aan een circulaire, hernieuwbare economie.

Duurzamer

De tapijtfabrikant had recent zijn EcoBase tapijtrug ontwikkeld die 100% recyclebaar is in het eigen productieproces. Daarbij vormt kalk een belangrijke grondstof - het kan wel 40 tot 45 procent van het totale tapijtgewicht uitmaken.

Tot nu toe was de gebruikte kalk afkomstig uit mijnen. Hoewel er in feite ruimschoots kalk voorhanden is, betekent het toch dat aardse voorraden worden opgemaakt. Bovendien is het transport milieubelastend.

Nu de kalk afkomstig is van de lokale drinkwaterbedrijven Brabant Water en Water Maatschappij Limburg WML is de tapijttegel er een stuk duurzamer op geworden. Chemisch gezien gaat het vooral om calciumcarbonaat, dat de waterbedrijven overhouden bij de ontharding van drinkwater. De tapijtmaker is naar eigen zeggen de eerste fabrikant ter wereld die dit restproduct benut voor de productie van tapijttegels.

Innovatie

De benutting van restproducten van de drinkwaterindustrie lag niet onmiddellijk voor de hand, stelt Ludwig Cammaert, hoofd R&D bij Desso. Maar met de hulp van Sibelco, een innovatieve leverancier van industriële mineralen, bleek het mogelijk de calciumcarbonaat-deeltjes afkomstig van de waterwinning precies geschikt te maken voor gebruik door Desso. Volgens Cammaert is hier met recht sprake van een innovatie in de waardeketen.

Terug naar overzicht