Steunpunten bètaonderwijs

Steunpunten bètaonderwijs

Steunpunten vergroten de aansluiting van de scheikunde en andere betavakken in het voortgezet onderwijs met het hoger onderwijs. Ze leveren een bijdrage aan vakvernieuwing en professionalisering van docenten. Sommige steunpunten richten zich ook rechtstreeks tot scholieren. Denk daarbij aan adviezen bij profielwerkstukken en activiteiten die je bètakennis verdiepen, zoals masterclasses.

Bèta Plaza Zeeland

Bèta Plaza Zeeland

Betabreed samenwerkingsverband voorkomend uit het Technasium-netwerk ZW Nederland en het Regionaal Steunpunt NLT Zeeland.

 

Betasteunpunt

Betasteunpunt

Van de Hanzehogeschool, voor scholieren en docenten.

 

Bètasteunpunt Oost

Bètasteunpunt Oost

Bètasteunpunt van de Universiteit Twente en de hogescholen Saxion en Windesheim.

 

Bètasteunpunt Utrecht

Bètasteunpunt Utrecht

Samenwerking van de universitaire faculteit Bètawetenschappen met de faculteiten Natuur- en Techniek en Educatie van de Hogeschool.

 

Betasteunpunt Wageningen

Betasteunpunt Wageningen

Ondersteuning van docenten in de betavakken

 

Brainport

Brainport

Bètabreed Steunpunt Brainport is een samenwerking tussen de TU Eindhoven en Fontys Techniekopleidingen.