Topsectoren overig

Topsectoren overig

De Nederlandse overheid heeft negen 'topsectoren' aangewezen, waarin Nederland wereldwijd sterk is. Ze steunt ondernemers en onderzoekers uit deze topsectoren bij hun plannen om de concurrentiekracht versterken. De chemiesector zelf is één van de negen topsectoren. Daarnaast speelt chemie een belangrijke rol in de plannen van maar liefst vijf andere topsectoren.

Agri & Food

Agri & Food

De voedselindustrie heeft invloed op alle mensen en dieren. Chemie is belangrijk, bijvoorbeeld bij smaak en houdbaarheid.

 

Energie

Energie

Een goede en betrouwbare energievoorziening is belangrijk voor de Nederlandse samenleving.

 

High Tech

High Tech

Innovatie is noodzakelijk voor bedrijven die willen doorgroeien.

 

Life sciences & health

Life sciences & health

De markt voor Life sciences & health groeit door de vergrijzing, de toename van sommige ziekten en medische innovaties.

 

Water

Water

De watersector omhelst mede slimme schepen en havens, de bescherming van land, waterbesparende systemen en waterzuivering.