Leven maken in het lab

Leven maken in het lab

Sijbren Otto, adjunct-hoogleraar Systems Chemistry aan de RUG, ontving eind januari een VICI-onderzoeksbeurs van NWO. Met deze 1,5 miljoen euro kan hij de komende vijf jaar onderzoek doen naar chemische evolutie. Hij bestudeert moleculen die in staat zijn zichzelf te vermeerderen. Kan daarbij ook een vorm van Darwiniaanse evolutie optreden? En kan die evolutie van moleculen uiteindelijk tot nieuw leven leiden? Dit korte filmpje legt het uit.

Terug naar overzicht