Brancheorganisaties

Brancheorganisaties

Chemie is een zeer diverse bedrijfstak. Dat vindt zijn weerslag in een groot aantal branchevereningen van allerlei aard.

Fenelab

Fenelab

Branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland.

 

Meststoffen Nederland

Meststoffen Nederland

Belangenorganisatie van de meststoffensector in Nederland, waarin producenten en distributeurs zijn verenigd.

 

NEA

NEA

Nederlandse ondernemingen op het gebied van geur en smaak werken samen in de Vereniging van Geur- en Smaakstoffenfabrikanten NEA.

 

Nefarma

Nefarma

Brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven die zich richten op onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

 

Nefyto

Nefyto

Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie. Brancheorganisatie van de agrochemische industrie in Nederland.

 

NL cosmetica vereniging

NL cosmetica vereniging

Brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van producten voor de persoonlijke verzorging.